قیمت دام زنده برای تاسوعا و عاشورا

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: مردم هر کیلوگرم دام زنده سبک (گوسفند) را از تولیدکننده ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان و هر کیلوگرم دام سنگین (گوساله) را ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان خریداری کنند.
منصور پوریان با تاکید بر اینکه عرضه دام زنده در روزهای منتهی به ایام تاسوعا و عاشورا افزایش یافته است، اظهار کرد: هر ساله شاهد افزایش قیمت دام زنده در این ایام بوده‌ایم، اما در سالجاری با افزایش عرضه دام و گوشت قرمز قیمت‌ها بدون تغییر مانده است.
وی ادامه داد: دامداران برای این ایام هر کیلوگرم دام زنده سبک (گوسفند) را ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان و هر کیلوگرم دام سنگین(گوساله) را ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان می‌فروشند.
پوریان با تاکید بر اینکه البته قیمت عرضه دام زنده در میادین بیشتر از قیمت تولیدکننده است، افزود: هر کیلوگرم دام زنده سبک (گوسفند) در میادین با قیمت ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان و هر کیلوگرم دام سنگین(گوساله) ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی اضافه کرد: از دیگر نتایج افزایش تولید دام در سالجاری عرضه مستقیم دام توسط دامداران در این ایام است که بر تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت موثر بوده است.
به گفته پوریان؛ در سالجاری مراجعه مردم به دامداران برای خرید دام زنده نیز افزایش یافته است.
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به استقبال بیشتر مردم از دام زنده سنگین(گوساله)، گفت: ۸۰ درصد خرید و تقاضای مردم برای دام زنده سنگین( گوساله) است با این حال به دلیل انباشت دام در دامداری‌های سنگین افزایش قیمت در این بخش اتفاق نیفتاده است.
پوریان از دیگر عوامل موثر بر افزایش نیافتن قیمت دام زنده در این ایام بر خلاف سال‌های گذشته را اقدام تعداد زیادی از مردم برای خرید دام زنده قبل از آغاز ایام سوگواری برشمرد.