قیمت افسارگسیخته مرغ و نیاز به مصوبه جدید

این روز‌ها قیمت مرغ در پایتخت نوسانات ملموسی را نشان می‌دهد و قیمت هر کیلو مرغ گرم از ۲۳ هزار تومان در نقاط مرکزی تهران فراتر رفته است