قیمت‌های بدون ضابطه تخم مرغ بسته بندی

قیمت تخم مرغ در ماه‌های اخیر به اندازه کافی افزایش داشته است و شرکت‌های بسته بندی در این شرایط به جای اینکه به کمک مردم بیایند بدون هیچ ضابطه‌ای به بهانه بسته بندی گران فروشی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رویکرد جدید سازمان تعزیرات این است که گشت‌های سیار خود را تنها منحصر به بخش توزیع نکند و به سراغ تولیدکنندگان نیز بروند.