علت مرگ گاوهای دامدار خلیل آبادی برخورد صاعقه اعلام شد

صاعقه باز هم حادثه آفرید. این‌بار نه انسان که دارایی یک گاودار را به کام مرگ کشاند. هفته گذشته، در پی برخورد صاعقه در روستای نقاب از شهرستان خلیل‌آباد خراسان‌رضوی به دامداری آقای مجمدرضا پاکروح، شش رأس گاو شیری که در حین تغذیه از آخور بودند، به علت فلزی بودن سقف، ستون‌ها و نرده‌های حفاظ دامداری و اصابت صاعقه به بخشی از این سازه، دچار برق گرفتگی شدند.
سعادت علی‌نیا، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این باره می‌گوید:‌ گزارش صاعقه به تأیید اداره هواشناسی شهرستان رسیده است.
او درباره این دامداری ادامه می‌دهد: این دامداری پروانه کوچک روستایی 10 رأس گاو شیری دارد که شش رأس بر اثر رعدوبرق تلف شده‌اند و کارگزار ارزیاب صندوق بیمه کشاورزی نیز با مراجعه به محل حادثه، وقوع خسارت را تأیید کرده است.
علی‌نیا تأکید می‌کند: عکس و فیلمی که در شبکه‌های مجاری دست به دست می‌شود، هیچ ارتباطی با بروز بیماری‌های دامی و آلودگی خوراک دام ندارد.

تکذیب ارتباط فیلم منتشر شده در فضای مجازی با ذرت آلوده
در همین حال، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر تلف شدن چند راس گاو در یکی از از دامداری های شهرستان خلیل آباد بر اثر مصرف خوراک دام آلوده این موضوع از سوی دامپزشکی شهرستان نیز تکذیب شد.
دکتر محمد احمدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خلیل‌آباد در این باره اظهار داشت: علت مرگ این تعداد دام در روستای نقاب شهرستان وقوع صاعقه در هنگام تغذیه دام ها در فضای باز بوده است و نه مصرف خوراک دام آلوده.

گسترش و توسعه ی صنایع بهپرور

وی گفت: بر اساس مستندات و صورتجلسات موجود، پس از وقوع تلفات، اکیپ دامپزشکی نیز به محل مراجعه کرده و ضمن کالبدگشایی و نمونه برداری و بررسی های بعدی، تلفات دام ها بر اثر صاعقه تایید شده است و سوختگی موجود در گردن برخی دام های این واحد نیز تایید کننده برخورد صاعقه می باشد.
احمدی اظهار داشت: انتشار این فیلم و ربط دادن آن به تغذیه دام های دامداری با ذرت آلوده، صرفا جوسازی روانی بوده و تمام صورتجلسات و مستدات موید این موضوع است که تلفات در اثر برخورد صاعقه به دام ها در هنگام تغذیه در فضای باز بوده است.
احمدی در توضیح این حادثه یادآور شد با توجه به تماس نیروی انتظامی در ساعت ٠٠:٣٠ بامداد ٩ آبان در خصوص تلفات ٦ راس گوساله و گاو شیری در روستای نقاب در ساعت ٧:٣٠ همان روز به همراه کارشناس بیمه به محل دامداری فوق در ضلع شرقی روستا مراجعه شد و مشخص شد که تعداد ٥ راس گاو شیری و یک راس ١ گوساله از تعداد ١١ راس گاو موجود در گاوداری بدون اینکه حتی فرصت خروج از سر آخور را داشته باشند در بین میله های آخور تلف شده و یک راس از گاو های تلف شده جهت بررسی دقیق تر کالبد گشایی شد و هیچ گونه علائم غیر طبیعی در کبد ، قلب ، طحال و سایر آلایشات مشاهده نشد و نیز با توجه به تایید کتبی هواشناسی مبنی بر صاعقه شدید در شب حادثه و اظهارات و مدارک موجود رخداد تلفات از صاعقه مشخص می باشد.

وی یادآور شد هواشناسی شهرستان نیز طی اطلاعیه ای در شب قبل از وقوع حادثه، بروز صاعقه را پیش بینی کرده و هشدارهای لازم داده شده بود.