عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی پردیس لغو شد

به گزارش مدار اقتصادی، شرکت بورس تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که با توجه به نامه مورخ 16 .02 .1402 شرکت کارگزاری آریا نوین مبنی بر انصراف فروش سهام توقیفی شرکت پتروشیمی پردیس متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی از عرضه عمده یک درصدی سهام شرکت پتروشیمی پردیس نماد معاملاتی شپدیس (موضوع اطلاعیه عرضه عمده 129302 /181 مورخ 10 .02 .1402 مدیریت عملیات بازار) عرضه فوق در روز دو‌شنبه مورخ 18 .02 .1402 انجام نخواهد شد.