ظرفیت تولید سالانه برق کشور ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، دولت سیزدهم باهدف جبران ناترازی شدید میان میزان تولید و مصرف برق کشور که در سال‌های قبل مشکلات فراوانی را برای صنعت برق کشور و نیز جامعه ایجاد کرده بود، اقدام به افزایش ظرفیت تولید برق کشور از مسیرهای مختلف کرد.

در نتیجه مجموعه این اقدام‌ها تا سال ۱۴۰۲ ظرفیت نصب شده یا اسمی نیروگاه‌های کشور به ۹۱ هزار و ۲۸۸ مگاوات رسید که نسبت به آغاز دولت سیزدهم از افزایش حدوداً ۷ درصدی حکایت دارد.

همان‌طور که اشاره شد، این میزان افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور در نتیجه افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ۷ هزار و ۷۵۷ مگاوات در دو سال گذشته اتفاق افتاد که نسبت به متوسط عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در افزایش ظرفیت سالانه تولید برق افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وزارت نیرو در دولت جدید برای افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور از سه روش مختلف ایجاد نیروگاه‌های جدید، ارتقای توان نیروگاه‌های موجود و نیز تعمیر و نوسازی نیروگاه‌های موجود استفاده کرد.

بر همین اساس و در دو سال از طریق ایجاد نیروگاه‌های حرارتی جدید ۵ هزار و ۱۹۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور گذشته افزوده شد.

همچنین از طریق ارتقای توان تولید نیروگاه‌های موجود وزارت نیرو موفق شد ۱ هزار و ۴۰۰ مگاوات دیگر نیز به طرفیت تولید برق کشور اضافه کند.

از طریق نوسازی و رفع ایرادات نیروگاه‌های موجود نیز رقمی معادل ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد.

علاوه بر موارد مذکور از طریق ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر رقمی معادل ۲۲۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

در کنار این موارد وزارت نیرو موفق شد تا از طریق نیروگاه‌های تولید پراکنده و مولدهای مقیاس کوچک نیز ۳۳۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند.

مجموعه اقدام‌هایی که موجب شد تا ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور از عدد ۸۵ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۰ به عدد ۹۱ هزار و ۲۸۸ مگاوات در حال حاضر برسد که افزایشی حدوداً ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مجموعه اقدام‌هایی که به گفته وزیر نیرو ناترازی صنعت برق را نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ پنجاه‌درصد افزایش داده است.