ضوابط جدید معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان اعلام شد

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، با توجه به بند «۱» تصمیمات بیست و هفتمین نشست کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص قصور نداشتن صادرکنندگان از محل ورود موقت در ایفای تعهدات ارزی به منظور بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی مقرر شد درخواست متقاضیانی که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ایران ثبت و جهت بررسی زمان تحویل مستندات در تاریخ‌های مقرر اولیه (که قبل از رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی خواهد بود) به گمرک ایران ارسال تا چنانچه مغایرتی در تاریخ مندرج در مستندات ارائه شده با تاریخ تحویل اولیه وجود داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی و اعلام آن ظرف مدت ۱۰ روز کاری به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کند؛ ارسال نکردن پاسخ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران دال بر صحت اظهارات ذینفع خواهد بود.

چنانچه رفع تعهد از ارزش افزوده ورود موقت در مهلت‌های قانونی سال‌های مورد نظر برای اعمال معافیت مالیاتی انجام شده باشد پس از اعلام سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان امور مالیاتی و در صورت مختومه نبودن پرونده مالیاتی مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال‌های یاد شده خواهند شد.

همچنین با توجه به موضوع بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر میزان تعهدات ارزی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی به ارزش مواد اولیه مصرف شده، بانک مرکزی موظف است تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای مذکور را به میزان ارزش مواد اولیه اعلامی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تولید و صادرات اعمال کند. قانون یاد شده صرفا مشمول پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ است.

بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی نیز مهلت برگشت ارز پروانه‌های صادراتی ایجاد شده از اول مهر ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (تعرفه‌های کالایی سیب زمینی سیب و پرتقال) از چهار ماه به هشت ماه افزایش یافت و ضروری است وزارت جهاد کشاورزی تعرفه های یاد شده را به بانک مرکزی اعلام کند.