صدور ۷ مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری جدید

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، علی‌اکبر ایرانشاهی با اشاره به اهمیت تسهیل روند اعطای مجوز تاسیس و فعالیت نهادهای مالی اظهار داشت: به این ترتیب تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی دارای مجوز ۱۱ صندوق و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به ۱۰۸ صندوق رسید.

وی افزود: این ۷ صندوق‌ در مجموع بالغ بر ٢٨٠٠ میلیارد تومان منابع از طریق پذیره‌نویسی جمع‌آوری کرده‌اند و از امروز (دوشنبه ٢٤ مهرماه) آماده خرید سهام هستند.