صادرات 470 تن تخم مرغ از کاشان به عراق و ترکیه

در یک ماه گذشته 470 تن ، تخم مرغ از کاشان به کشور های عراق و ترکیه صادر شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان با بیان اینکه این میزان صادرات تخم مرغ بیش از ۴ میلیارد ریال عاید تولید کنندگان این محصول کرده است گفت: با توجه به توان تولید روزانه ۸۰ تن تخم مرغ در این شهرستان و با هدف رشد اقتصادی کشور و حضور در بازار های مصرف منطقه، این حجم از صادرات با همکاری بخش خصوصی میسر شده است.
عباس شاه میرزایی افزود: صد و پنجاه واحد پرورش مرغ گوشتی و پنجاه وپنج واحد مرغداری تخم گذار در کاشان وجود دارد.