شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی ۵۳۶ رسید

شاخص کل قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در زمستان سال ۱۳۹۷ به عدد ۵۳۶،۲۴ رسید که ۱۳.۹۶ درصد نسبت به فصل قبل افزایش و ۷۹.۳۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است

­شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی ۵۳۶ رسیدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز آمار ایران، گروه مرغ با افزایش ۲۵،۰۳ درصد و گروه تخم مرغ با کاهش ۱۶.۰۷ درصدی، افزایش ۱۳.۹۶ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده­ اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ۱۱۴.۵۷ و ۱۰.۶۵ درصد افزایش، موجب افزایش ۷۹.۳۸ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده ­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۷ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶، معادل ۵۰.۲۳ درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان ۱۳۹۷ نشان می ­دهد که استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی و ایلام با ۴۴،۲۵ و ۴۳.۶۷ درصد است. همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­اند، به طوری که استان گیلان با ۲۱۱.۴۱ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

شاخص گروه­های اصلی

مرغ
در زمستان ۱۳۹۷ شاخص گروه مرغ به ۶۵۷،۳۷ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۲۵.۰۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۴.۵۷ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۲۴.۶۴، ۳۲.۹۶ و ۱۰.۰۸ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته ­اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۱۰۵.۵۶،۸۶.۴۸ و ۲۲۷.۸۴ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته اند.

تخم مرغ

در زمستان ۱۳۹۷ شاخص گروه تخم مرغ به ۲۹۹،۲۵ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۰۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۶۵ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه ­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۱۲.۹۹ و ۱۹.۰۳ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می‌دهد. همچنین اقلام مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۱۳، ۳.۱۰ درصد افزایش داشته است.

سایر
این گروه شامل کود است، در زمستان ۱۳۹۷ شاخص کود به ۱۰۸۹،۵۰ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۳.۴۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۱.۵۷ درصد افزایش یافته است.