سبقت گرفتن عرضه از تقاضا در سامانه نیما

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی امروز به معادل ۳۱۵ میلیون دلار رسید که از این میزان ۱۲۱ میلیون دلار آن معامله شد.

در معاملات روز پنجشنبه هفته گذشته نیز از ۱۶۳.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما فقط ۴۶.۴ میلیون دلار آن معامله شد.