روش پرداخت یارانه نان به چه صورت خواهد بود؟

تسنيم: معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
زیر ساختی طراحی شده است که افراد مشمول یارانه، با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالا‌های اساسی مانند نان با سیستمی هوشمند در همان زمان خرید، یارانه خود را دریافت کنند.

هیچ کارت جدید و افتتاح حساب مجدد نیاز نیست صورت گیرد.

۱۵۱۵ دستگاه کارتخوان در نانوایی‌های استان زنجان موجود است که در این طرح به‌کار گرفته خواهد شد.