رصد و پایش منابع آب برای سراسر کشور انجام می‌شود

«هاشم امینی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مجموعه وزارت نیرو برای کل استان‌های کشور برنامه‌ریزی رصد و پایش سالانه منابع آب سطحی و زیرزمینی را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: ارزیابی طبق این برنامه‌ریزی انجام می‌شود تا بر اساس مصارف بخش‌های مختلف چگونگی وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی مشخص شود.

معاون آبفای کشور خاطرنشان کرد: این برنامه به‌خصوص در بخش آب شرب به‌گونه‌ای است که بتوان همواره آب پایدار را در شبکه برای مشترکان تأمین کرد.

امینی گفت: این برنامه‌ریزی در دو سال گذشته با تأکیداتی که شخص وزیر نیرو دارد در قالب پروژه‌های رصد و پایش پیگیری می‌شود و بر این اساس تمام شهرهای کشور از نظر وضعیت منابع آب زیرزمینی و سطحی رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این رصد و پایش میزان ناترازی آب و جاهایی که کمبود آب داریم مشخص و متناسب با آن پروژه‌ها تعریف می‌شود تا بتوان آب پایدار را در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور بیان کرد: این ناترازی‌ها ممکن است که در اثر افت آب‌های زیرزمینی یا کاهش بارش‌ها و یا حوادث دیگری که ممکن است رخ‌داده و تأمین آب شرب را تحت‌تأثیر قرار دهد ایجاد می‌شوند.

امینی خاطرنشان کرد: متناسب با هر وضعی برنامه تأمین آب پایدار دنبال می‌شود.