دولت تا پایان پاییز فرصت نجات صنعت دام سنگین را دارد

منصور پوریان با بیان اینکه بهترین وزن برای کشتار گوساله تا 400 کیلوگرم است، اظهار کرد: تا وزن 400 کیلوگرم گوشت در دام‌های سنگین از کیفیت مناسبی برخوردار است ضمن اینکه دام در بهترین شرایط ضریب تبدیل غذایی قرار دارد و هزینه نگهداری آن در سطح مطلوب است.
رئیس شورای تامین دام کشور گفت: میزان انباشت دام سنگین در دامداری‌ها به بیش از 50 درصد رسیده است و دولت تنها تا پایان پاییز فرصت نجات این صنعت از ورشکستگی دارد.
منصور پوریان با بیان اینکه بهترین وزن برای کشتار گوساله تا 400 کیلوگرم است، اظهار کرد: تا وزن 400 کیلوگرم گوشت در دام‌های سنگین از کیفیت مناسبی برخوردار است ضمن اینکه دام در بهترین شرایط ضریب تبدیل غذایی قرار دارد و هزینه نگهداری آن در سطح مطلوب است.
او ادامه داد: از وزن 500 کیلوگرم به بالا ضریب تبدیل نامناسب شده و دام به جای تبدیل خوراک به گوشت آن را به تبدیل به چربی و استخوان می‌کند و از حجم گوشت کاسته می‌شود.
به گفته پوریان؛ از این وزن به بعد زیان دامدار آغاز می‌شود چراکه علاوه بر کاهش وزن‌گیری دام، قیمت خرید آن از دامدار کاهش می‌یابد.
او با تاکید بر اینکه شرایط بحرانی برای صنعت پرواربندی دام سنگین بعد از ماه رمضان آغاز شده است، اظهار کرد: شرایط تولید هر روز برای دامداران بدتر می‌شود، دولت تنها تا پایان پاییز فرصت نجات این صنعت از ورشکستگی را دارد.
پوریان تاکید کرد: تقریبا از ماه اول پاییز زایش‌های جدید و دوره تازه پرواری بندی شروع می‌شود، این امر می‌تواند منجر به انباشت بیشتر دام‌ها در دامداری‌ها کشور شود.
رئیس شورای تامین دام کشور درباره آخرین قیمت خرید دام سنگین و سبک از دامداران، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم دام سنگین تا وزن 400 کیلوگرم 26 تا 27 هزار تومان و هر کیلوگرم دام سنگین با وزن بالاتر از 500 کیلوگرم 24 تا 25‌ هزار تومان است.
پوریان قیمت متوسط لاشه گوساله به صورت عمده را 50 هزار تومان عنوان کرد.
او اضافه کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم بره ریز 40 تا 41 هزار تومان و هر کیلوگرم گوسفند با وزن بالا، 37 تا 38 هزار تومان است.
پوریان قیمت متوسط هر کیلوگرم لاشه دام سبک به صورت عمده را 75 هزار تومان اعلام کرد.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در روز گذشته اعلام کرد با توجه به اینکه در چند ماه اخیر قیمت گوشت دام سنگین کاهشی بوده، اگر این روند ادامه داشته باشد احتمال آزادسازی صادرات آن وجود دارد. این سخنان در حالی است که به گفته تولیدکنندگان هم اکنون نیز برای آزاد سازی صادرات دام سنگین دیر است و آن‌ها با انباشت زیان روبه‌رو شده اند.