درخواست تثبیت بازار جوجه یکروزه از وزیر

کارگروه پیشگامان بهره وری طیور در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی استمرار اقدامات تثبیت بازار جوجه یک روزه را برای جلوگیری از زیان مرغداران خواستار شدند.

متن نامه به این شرح است:

احتراماً پیرو نامه شماره 123 مورخ 1400/6/14 در خصوص «پیشنهاد نقشه راه تثبیت بازار جوجه یکروزه» گروه و بنا به پیگیری سایر فعالان صنعت طیور ، معاون محترم وقت امور دام طی نامه شماره 1400/900/30835 مورخ 1400/6/16 اقدام به ابلاغ 80 درصد ظرفیت و 90 روز فاصله جوجه ریزی نمودند که براساس واقعیات میدانی منجر به کاهش قیمت جوجه از حدود 110000 ریال و کنترل التهابات بازار جوجه و مرغ گرم شد که ادامه آن نوید ثبات در صنعت را می‌داد. اما اخیراً با برخی اقدامات خلاف قاعده، دوباره صنعت شاهد افزایش مجدد قیمت جوجه یکروزه شده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از زیان مضاعف مرغداران گوشتی و اجحاف بیشتر در حق مصرف‌کنندگان گوشت مرغ و هد روی منابع ملی؛ بر اجرایی شدن بندهای ذیل تأکید شود:
1 . نظارت جدی، سریع و عادلانه بر قیمت‌های مصوب در کلیه حلقه‌های تولید
2 . اصلاح آنالیز قیمت حلقه جوجه یکروزه متناسب با هزینه های جاری و انتقال آن در آنالیز قیمت حلقه مرغ
گوشتی و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه برای نظارت بر بازار،
3 . تاکید بر جوجه ریزی 80 درصد ظرفیت و فاصله گذاری 90 روزه جوجه ریزی تا زمان تثبیت و استفاده از
ظرفیت کنونی سماصط، به عنوان ابزار موقت کنترل مجوزهای سرگردان،
4 . آماده سازی بازارگاه برای عرضه جوجه یکروزه در آن با تمرکز بر یک استان به صورت پایلوت،
قبلا از دستور مساعدی که صادر می‌فرمایید سپاسگزاری می‌نماید.