خواسته مرغداران: ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌، آزادی صادرات و حذف ارز دولتی نهاده

مرغداران خواهان‌ ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ و آزادی صادرات همزمان‌ با حذف ارز دولتی نهاده شدند
مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲.۵ برابر می‌شود، گفت: مرغداران در این شرایط خواهان‌ ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ کم بهره برای تامین سرمایه درگردش و آزادی صادرات شدند.

حبیب اسد‌الله نژاد مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی با ارسال نامه ای به ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به مشکلات و خواسته های مرغداران بعد از حذف ارز 4200 واردات نهاده ها اشاره کرد.
در این نامه آمده است که با برداشته شدن ارز 4200 تومانی قیمت مرغ 2.5 برابر می‌شود و مرغداران در این شرایط خواهان‌ 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ کم بهره برای تامین سرمایه درگردش و آزادی صادرات این محصول با توجه به کاهش مصرف و قدرت خرید مردم شدند. شرح کامل این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی
با سلام

احتراما در خصوص سیاستگذاری دولت محترم برای حذف پرداخت ارز ترجیحی جهت واردات نهاده های دامی به حلقه اول تولید (واردکننده) از ابتدای سال 1401 و اثر مستقیم آن بر تولید به استحضار می رساند که اجرای آنی و بدون ایجاد تمهیدات لازم و پیش بینی شرایطی که صنعت مرغداری می تواند با آن دست به گریبان شود، می تواند لطمات بسیار سنگینی به مرغداران و طبعا استمرار و پایداری تولید وارد نماید که ضرورت توجه کافی و وافی به مرغداران و مقوله تولید را اجتناب ناپذیر می نماید که ذیلا به برخی اشاره می شود و تقاضای صدور دستور ویژه جهت تدوین و اجرای برنامه هایی جهت کاهش اثرات این سیاستگذاری دارد.

1-تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای مرغداری ناشی از افزایش قیمت نهاده های دامی حدود میزان 2.5 برابر فعلی بالغ بر مبلغ 60 هزار میلیارد تومان با نرخ سود پایین

2- ایجاد امکان ذخیره سازی مرغ مازاد با توجه به حجم تولید و کاهش قطعی سرانه مصرف ناشی از افزایش حداقل 2.5 برابری قیمت هر کیلوگرم مرغ

3- ایجاد امکان صادرات مرغ مازاد با پیش بینی اختصاص جوایز صادراتی

4- حذف عوارض واردات ذرت و سویا به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی برای کاهش اثرات حذف ارز پیشنهاد می‌شود.

الف: تغییر سیاستگذاری در خصوص ارز ترجیحی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شود.

ب: پرداخت ما به التفاوت درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه به حلقه آخر تولید یعنی مرغداران با توجه به شفاف سازی صورت گرفته در سامانه بازار گاه انجام شود.

ج: در صورت پرداخت یارانه مستقیم به دهک هدف جامعه این اقدام در قالب توزیع کالابرگ برای حفظ مرغ بر سر سفره های مردم و عدم تهدید امنیت غذایی از یک سو و استمرار و ثبات تولید از سوی دیگر انجام شود.

د. سامانه بازارگاه که حلقه واسطه بین واردکننده و مرغدار با حذف واسطه گری کارنامه مثبت و خوبی داشته همچنان حفظ و تمامی نهاده های وارداتی از این طریق عرضه گردد.