حدود ۶۰۰ واحد مرغداری در کردستان گازرسانی شد

مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۷۴۰ واحد مرغداری گوشتی در سطح استان وجود دارد که تاکنون عملیات گازرسانی به ۵۹۷ واحد انجام شده است.
سید مادح حسامی ، به طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری‌ اشاره کرد و اظهار داشت: 740 واحد مرغداری گوشتی در استان کردستان وجود دارد که تاکنون عملیات گازرسانی به 597 واحد انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه از آغاز انجام این طرح تاکنون 81 درصد مرغداری‌های استان به سیستم گازرسانی مجهز شده است، افزود: واحدهایی که تاکنون گازرسانی به آنان صورت نگرفته بیشتر به دلیل وجود معارض در محل انتقال خط گاز تا مقصد مورد نظر است.
مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان هدف اصلی از گازرسانی به واحدهای مرغداری را تولید گرمای پاک با توجه به اهمیت تهویه در پرورش طیور و کاهش هزینه‌های تولید عنوان کرد.
وی عنوان کرد: استان کردستان در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت در بین مرغداری‌های استان‌های کشور، رتبه نخست تأمین گرمای پاک برای واحدهای مرغداری را دارد.