ثبات نسبی قیمت مرغ در راستای طرح فروش نقدی

 

عظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره برنامه مدون برای قیمت‌گذاری مرغ اظهار داشت: طرح‌هایی از طریق اتحادیه سراسری به معاونت امور دام و امور کشاورزی مبنی بر عرضه فروش مرغ ارائه‌شده که از طرفی وزارتخانه‌ها در جهت کمک به تولیدکنندگان بتوانند اقدامات لازم را در این زمینه را انجام دهند.

وی افزود: درواقع با اجرای طرح فروش نقدی مرغ به سبب برگشت به‌موقع پول به تولیدکننده و کنترل عرضه نهاده‌ها می‌توانیم شاهد ثبات نسبی قیمت مرغ باشیم.

حجت در ادامه بیان کرد: اجرای دقیق این طرح مشخص نیست زیرا باید با هماهنگی وزارتخانه و اتحادیه این امر تحقق پذیرد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: درواقع صنعت مرغداری به‌عنوان تامین کننده درصد خاصی از پروتئین مصرفی کشور به دنبال حفظ و افزایش سهم خود در بازار است چنانچه با توجه به سیاست اتحادیه و تشکل‌ها ما به‌هیچ‌عنوان درصدد افزایش قیمت‌های کاذب نیستیم بلکه صرفاً به دنبال سود منطقی برای تولیدکنندگان هستیم.