تولیدکنندگان خراسانی تخم مرغ خواستار صادرات این محصول شدند

تولیدکنندگان خراسانی تخم مرغ خواستار صادرات این محصول شدند

مشهد – ایرنا – 50 نفر از تولیدکنندگان تخم مرغ در خراسان رضوی روز دوشنبه با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مشهد درخواست کردند که صادرات محصول تولیدی آنها آزاد شود.

یکی از این افراد به خبرنگار ایرنا گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان تخم مرغ در خراسان رضوی اقدام دولت بدون هماهنگی با کارشناسان حوزه صادارت و تولید این محصول در ممنوعیت صدور آن به خارج از کشور است.
مهدی موسوی افزود: با توجه به نیاز شدید کشور به ارز حاصل از صادارت و بحران کنونی که به واسطه ارزانی قیمت تخم مرغ گریبان صنعت مرغ تخم گذار را گرفته، نیاز شدید به صادرات این محصول احساس می شود.
وی ادامه داد: ظرف سه ماه اخیر با هدف حل این مشکل به اتحادیه کشوری مرغ تخم گذار و سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مراجعه کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
این تولید کننده گفت: اکنون به سبب شکلات گریبانگیر صنعت تولید تخم مرغ همزمان با افزایش قیمت مرغ گوشتی، تولیدکنندگان، مرغ های تخم گذار خود را به کشتارگاه می برند و به نوعی تداوم این وضع صنعت مرغ تخم گذار را نابود می کند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان تخم مرغ نیز گفت: یک مرغداری 50 هزار قطعه ای ماهانه 150 تن مصرف دان مرغ دارد. ابتدای امسال هر کیلوگرم دان را 23 هزار ریال می خریدیم اما اکنون قیمت آن بالغ بر 30 هزار ریال در هر کیلوگرم شده است.
محمد شکوری افزود: از طرفی با تولید حجم بالای تخم مرغ که هم اکنون انجام می شود نیاز به صادرات تخم مرغ وجود دارد اما از طرف ارگانهای دولتی مجوز صادرات داده نمی شود. تصمیم منع صادرات تخم مرغ در حالی اتخاذ شده که تولید کنندگان همین محصول در کشورهای همسایه برای صادرات تخم مرغ ‘یارانه’ دریافت می کنند. ما حتی حاضر به پرداخت عوارض برای صادارت تخم مرغ تولیدی خراسان رضوی هستیم اما دولت برای صادرات مساعدتی ندارد.
خراسان رضوی دارای 270 واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت 9 میلیون قطعه در هر دوره است. مصرف تخم مرغ در این استان 65 هزار تن در سال است و پیش از این تا 30 هزار تن مازاد تولید آن، به کشورهای دیگر صادر می شد.