توزیع ۴۷هزار تُن نهاده دامی بین دامداران خراسان رضوی

از ابتدای امسال تاکنون ۴۷هزار تُن انواع نهاده‌های دامی بین دامداران خراسان رضوی توزیع شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه این توزیع ۴۷ هزار تُن نهاده دامی بین دامداران خراسان رضوینهاده های دامی به منظور ایجاد تعادل در بازار و حمایت از دامداران خراسان رضوی توزیع شده است گفت: این نهاده ها شامل جو، ذرت و کنجاله سویای تولید داخل و وارداتی است.
سیداحمد دلقندی افزود: ذخیره سازی نهاده های دامی نیز در خراسان رضوی در حال انجام است و با توجه به ظرفیت و تکمیل موجودی انبارها هیچ گونه نگرانی از نظر تامین این نهاده ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: پارسال نیز در مجموع ۱۲۰هزار تُن انواع نهاده های دامی در استان خراسان رضوی توزیع شد.