توزیع گوشت مرغ منجمد هیچ‌گاه در کشور متوقف نمی‌شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از متوقف نشدن توزیع گوشت مرغ منجمد در بازار خبر داد و اعلام کرد: به دلیل کاهش قیمت این محصول، عرضه گوشت مرغ منجمد در کشور کاهش پیداکرده است چراکه بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته متوسط قیمت گوشت مرغ در کشور در ایام نوروز کیلویی حدود 6500 تومان در کشور بوده است‌.

علیرضا ولی اظهار کرد: توزیع گوشت مرغ منجمد هیچ‌گاه در کشور متوقف نمی‌شود و تنها بر اساس قیمت گوشت مرغ گرم در بازار با کاهش و افزایش مواجه خواهد شد چراکه تنظیم بازار گوشت مرغ در کشور یکی از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام است اما با توجه به وجود قرارداد بین این شرکت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور هیچ‌گاه توزیع گوشت منجمد متوقف نخواهد شد و مردم همواره می‌توانند این محصول را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور تهیه کنند‌. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه تاریخ‌مصرف مرغ منجمد در کشور از سه ماه کمتر نیست،‌ افزود: بر اساس دستور ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم مرغ منجمد 4500 تومان به مراکز عرضه، تحویل داده‌شده و با توجه به هزینه‌های آن این محصول کیلویی 4500 تا 5100 تومان به دست مردم می‌رسد‌.