تداوم عرضه تخم‌مرغ کمتر از قیمت مصوب/ ۴۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شد

«حمیدرضا کاشانی» با بیان اینکه نرخ مصوب خرید هرکیلوگرم تخم مرغ ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان محصول تخم مرغ را ۳۰ درصد زیر قیمت مصوب دولتی می‌فروشند، درحالی که طی هفته‌های اخیر حتی قیمت به ۳۵ تا ۳۸ هزارتومان نیز رسیده بود.

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به خرید تضمینی این محصول توسط شرکت پشتیبانی اموردام کرده، اما شرکت نیز هر کیلوگرم تخم مرغ را با کرایه حمل و نقل کیلویی ۴۳ هزارو ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند که حدود ۴ هزار تومان یعنی ۱۰ درصد زیرقیمت مصوب دولتی است.

وی اظهارداشت: انتظار داریم دولت حجم بیشتری از این محصول را با نرخ مصوب ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری کند.

کاشانی براین باور است که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان باید ۲۰ هزار تن از محصول مازاد را از تولیدکنندگان خریدحمایتی کند تا در آینده نه چندان دور تولید دچار چالش نشود.

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن گفت: همچنان صادرات تخم مرغ در حال انجام است، از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۴۰ هزار تن از این محصول به کشورهای هدف صادر شده اما به دلیل تشدید گرما هوا، میزان صادرات نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی بیان کرد: اکنون هفتگی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول تخم مرغ به کشورهای هدف صادر می‌شود.

کاشانی با بیان اینکه تولیدکنندگان با مشکل تامین نهاده ها روبرو هستند، اظهارداشت: اکنون تولیدکنندگان هر کیلوگرم کنجاله سویا را در بازار آزاد با نرخ ۲۵ تا ۲۶ هزارتومان و ذرت را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کنند، در حالی که قیمت مصوب این نهاده‌ها برای کنجاله سویا ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان است، اما تولید کنندگان نهاده های طیور را در بازار آزاد با قیمت هایی بیش از نرخ مصوب تهیه می‌کنند.