تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران در قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: نهاده‌ های مورد نیاز دامداران و مرغداران به میزان کافی در استان تهیه و ذخیره سازی شده است.
فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بازدید از انبار شرکت پشتیبانی امور دام استان گفت: با توجه به وضعیت تولید واحد‌های دام وطیور در آستانه پایان سال با برنامه ریزی مناسب نهاده‌های دامی را در مراکز و انبار‌های پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی به میزان کافی ذخیره سازی شود تا تولید کنندگان دچار مشکل نشوند.
وی افزود: نظارت‌های بهداشتی بر ذخیره سازی و نگهداری نهاده‌های دامی توسط اداره کل دامپزشکی استان انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: قزوین استان حساسی در زمینه تولید گوشت سفید، قرمز و شیر است وباید تدابیر لازم برای حفظ و ذخیره سازی نهاده‌های استراتژیک انجام داد.