بورس با ریزش ۵٠ هزار واحدی قرمزپوش شد

به گزارش ایرنا، شاخص هم‌وزن با ٢٣ هزار ۵۴٨ واحد کاهش به ۶۵٣ هزار و ١٧۶ واحد و شاخص قیمت با ١٣ هزار و ٣۶٢ واحد کاهش به ٣٧٠ هزار و ۶٠٢ واحد رسید.

معامله‌گران امروز بیش از هشت میلیارد و ۶٠٠ میلیون سهام واوراق مالی در قالب ۳۵۶ هزار فقره معامله و به ارزش پنج هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ٣۴۵۵ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ٢٣٩۶ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ٢٢١۴ واحد و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ٢٠٩٢ واحد، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گسترش سرمایه‌گذرای ایران خودرو (خگستر)، بانک ملت (وبملت)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و پتروشیمی خلیج فارس (پترول) در نمادهای پُرتراکنش بورس قرار داشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز با ۶٧٢واحد کاهش به ٢٣ هزار و ٩٠٣ واحد رسید. در این بازار بیش از پنج میلیارد و ١٢٨ میلیون برگه سهم و اوراق مالی داد و ستد شد.

پلیمر آریا سایپا (آریا)، سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر)، ایران خودرو دیزل (خاور)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

نیان الکترونیک (نیان)، توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)، مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)، ایران خودرو دیزل (خاور)، فرابورس ایران (فرابورس) و پویا زرگان آق دره (فزر) در نمادهای پُرتراکنش فرابورس قرار داشتند.