بهره‌برداری از ۴۱ پروژه توسعه‌ای بندری و دریانوردی در دهه فجر ۱۴۰۲

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «علی‌اکبر صفایی» در نشست شورای مدیران و معاونان این سازمان با اعلام این مطلب افزود: بیش از ۷۰ پروژه بسیار مهم در حوزه اقتصاد دریا و توسعه دریامحور طراحی شده و در دست اجراست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره با سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور و ضرورت یکپارچگی ارگان‌های دریایی کشور در اجرایی شدن این سند، تاکید کرد: ادبیات سیاست‌های توسعه دریامحور، مبتنی بر حکمرانی دریایی و محدوده اجرایی آن نیز اقیانوس‌ها، دریاها، سواحل، بنادر و پسکرانه‌های دریایی است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه اجرایی کردن سند ابلاغی توسعه دریامحور در سازمان بنادر، ادامه‌داد: شیوه‌نامه و الزامات اجرایی کردن سیاست‌های توسعه دریامحور به سرعت در دستور کار قرار گرفته است و برنامه‌ریزی شده تا در یک سازوکار منظم و با مشارکت جامعه نخبگانی، خبرگانی و همه ارگان‌های دریایی، اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور پیگری شود.

صفایی، همچنین بر تداوم کسب و کار در بنادر تاکید کرد و گفت: مدیران باید روند اجرای امور و انجام خدمات بندری و دریایی به مردم و ذینفعان را در قالب مانور برنامه‌ریزی نشده پایش کنند و از تدوام کسب و کار در بنادر مطمئن شوند.