برنامه‌ریزی وزارت تعاون برای افزایش صادرات تعاونی‌ها

به گزارش ایرنا، امروزه تحولات و تغییرات مستمر بازارهای جهانی منشاء بسیاری از تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی و بازرگانی است. بر همین اساس برای ارتقای وضعیت تعاونی‌ها در این بازار، دانستن نقطه مناسب مقابله با تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌ها ضروری است.

تولید و صادرات محصولات و خدمات تعاونی‌ها به عنوان محرک اصلی افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور است که تحقق این مهم موجب ایجاد رشد پایدار و گسترش فرصت‌های شغلی در بخش تعاونی خواهد شد.

بخش تعاون به عنوان یک بخش از اقتصاد کشور به منظور افزایش سهم خود در اقتصاد نیازمند نگاه ویژه به تجارت و به تبع آن تجارت بین‌الملل است. در خصوص صادرات، تعاونی‌ها در صورتی به صادرات و تجارت بین‌الملل روی می‌آورند که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد.

با توجه به تجربیات موجود در تعامل با تعاونی‌های صادرکننده تقاضای داخلی کالا و خدمات تعاونی، میزان تولید کالا یا خدمات تعاونی، داشتن مزیت نسبی و رقابتی کالای تعاونی در کشور هدف، تهدیدات، موانع و میزان خطرات ورود به بازارکشورهای خارجی، نوع محصول و استانداردهای مورد تقاضا در بازارهای خارجی، آشنایی با زبان‌های تجاری خارجی و داشتن ارتباطات موثر تجاری با سایر کشورها و میزان عایدی حاصل از تجارت با خارج در مقایسه با میزان عایدی حاصل از تجارت در داخل کشور، نشاندهنده میزان صرفه اقتصادی ورود به بازارهای خارجی برای تعاونی‌ها است.

معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها، برنامه راهبردی تحول در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌هایی مانند توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، حمایت از طرح‌های توسعه شرکت‌های مدیریت صادراتی، هلدینگ‌های صادراتی، کمک به برندسازی، حمایت وگسترش تشکل‌های بین تعاونی و همچنین حمایت از هیأت‌های تجاری و نمایشگاه‌های خارجی را دنبال می‌کند تا شاهد افزایش صادرات بخش تعاون کشور باشیم.