بارگیری محموله ۱۰ هزار تنی ذرت آلوده برزیلی برای صادرات به فیلیپین

رییس سازمان اموال تملیکی از بارگیری محموله ذرت آلوده در گمرک مانده برای صادرات به کشور فیلیپین خبر داد.
قسوریان جهرمی با اشاره به پیگیریها برای تعیین تکلیف محموله 140 هزار تنی ذرت آلوده در انبارهای گمرک بندر امام خمینی خوزستان گفت: با نظارتهای صورت گرفته در کمیسیون اصل 90 و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف محموله ذرت آلوده وارد شده از کشور برزیل در مراحل پایانی قرار گرفته است.
به گفته قسوریان جهرمی این محموله به خریدار واگذار شده و در هفته آتی محموله 10 هزار تنی از ذرتهای مذکور به کشور فیلیپین صادر خواهد شد.
رئیس سازمان اموال تملیکی تاکید کرد، پیش از این رئیس جمهور برای تعیین تکلیف محموله ذرت های آلوده در گمرک مانده، دستور امحا یا ارجاع محموله را صادر کرده بودند که این موضوع در کمیسیون اصل 90 نیز تاکید شد.