ایدرو به‌ دنبال توازن منطقه‌ای صنعتی در کشور است

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد توازن منطقه‌ای صنعتی و توازن در زنجیره‌های تولیدی از سوی ایدرو در سراسر کشور دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی نبوی» امروز چهارشنبه در نشست خبری افزود: در برنامه‌های وزارت صمت، موضوع توسعه صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در موضوع گسترش، رویکردهای جدید در دولت و حاکمیت وجود دارد که دولت نباید خودش گ در پیاده سازی و اجرای پروژه های کشور متولی باشد و با توجه به توانمندی بخش خصوصی باید بخش عمده‌ای از کار به این بخش سپرده شود.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور خاطرنشان‌کرد: در این راستا پروژه‌ای با عنوان توازن سرمایه‌گذاری تعریف شده که دو هدف توازن منطقه‌ای صنعتی کشور و توازن در زنجیره‌های تولیدی کشور را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: در مناطق مختلف کشور شاهد سرمایه‌گذاری‌هایی در سالهای گذشته بوده ایم، به‌طوری که در برخی شهرها حجم سرمایه‌گذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساخت‌های آن شهر و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط زیست، مهاجرت و غیره شده است و در مقابل شهرهایی داریم که نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت از آنها زیاد بوده و با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.
نبوی گفت: در این راستا طبق برنامه‌ریزی انجام شده، شهرستان‌های کشور به چهار دسته بر اساس شاخص ‌های اشتغال، اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی طرح‌های نیمه‌تمام و غیره تقسیم بندی شدند.
وی ادامه داد: شهرستان هایی که در منطقه یک واقع شده‌اند واحد صنعتی ندارند، آنهایی که در منطقه ۲ واقع هستند واحدهای صنعتی کمتر از هدفگذاری داشته‌اند، در منطقه ۳ شرایط طبیعی و نرمال وجود دارد و در منطقه ۴ بیش از ظرفیت منطقه سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: از مجموع ۴۶۵ شهرستان کشور ۱۰۷ شهرستان در منطقه یک، ۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲ (در مجموع ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲)، ۱۲۶ شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار (با مجموع جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴) واقع شده‌اند. و بر اساس این دسته بندی مشوق های سرمایه گذاری در کشور تقسیم بندی شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: هدف ما از این دسته بندی این است تا افرادی که در مناطق یک و دو سرمایه‌گذاری کرده‌اند بتوانند حداکثر استفاده از مشوق ها را انجام داده و در مناطق ۳ و ۴ حمایت‌ها را به حداقل برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله همان مکمل طرح آمایش سرزمینی است که با توجه به زیرساخت‌های هر شهرستان پروژه ها تعریف می شود.

نبوی اظهارداشت: ۸۱ هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که هشت هزار طرح پیشرفت یک تا ۲۰ درصدی داشته، ۱۳هزار طرح با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصدی است و ۶۰ هزار طرح نیز فقط جواز گرفته‌اند اما در سامانه وزارت صمت ثبت نشده اند.
وی یادآور شد: در موضوع توازن منطقه‌ای صنعتی، ایدرو فقط برنامه‌ریزی کلان را انجام می‌دهد و متولی کار نیست.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به تکلیف دیگر ایدرو در مقوله نوسازی و بازسازی، گفت: در ادوار گذشته نوسازی و بازسازی واحدهای همچون قند دزفول نساجی مازندران و هفت تپه توسط ایدرو و شرکت های تابعه آن به انجام رسید.