افزایش ۳ درصدی قیمت شیر با نرخ مصوب جدید سبوس

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: تصویب نرخ جدید سبوس (یک هزار تومان) قیمت تمام شده تولید شیرخام را تا ۳ درصد افزایش می‌دهد.
سعید سلطانی سروستانی با بیان اینکه سبوس ۲۵ تا ۳۰ درصد از جیره خوراک دام را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: هر چند وزارت صمت نرخ مصوب سبوس را از یک هزار و ۲۵۰ تومان به یک هزار تومان تعدیل داده است، اما همچنان بیش از نرخی است که مبنای تعیین قیمت خرید شیرخام از دامداران بوده است.
وی یادآور شد: نرخ دو هزار و ۳۹۰ تومان برای خرید شیرخام از دامداران بر مبنای سبوس ۸۴۰ تومانی تعیین شده است.
سلطانی سروستانی با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته تا کنون قیمت سبوس ۷۸.۵ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این افزایش قیمت در حالی است که ما از گندم تولید داخل سبوس مورد نیاز دامداران را تامین می‌کنیم و تابع بازار خارجی نیستیم.
وی اضافه کرد: البته اگر تابع بازار خارجی بودیم قیمت این نهاده برای ما بسیار کمتر از قیمت مصوب بود.
سلطانی سروستانی قیمت هر تن سبوس در کشور قزاقستان را ۵۵ دلار عنوان کرد و گفت: اگر سبوس نیز مانند سایر نهاده‌های دامی با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شود با در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل هر تن حداکثر ۱۸۰ دلار تمام می‌شود، درحالی که هر تن سبوس داخلی با در در نظر گرفتن همین نرخ ارز  ۲۳۸ دلار است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر قیمت هر کیلوگرم سبوس وارداتی برای ما حداکثر ۸۰۰ تومان خواهد بود که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت مصوب اخیر سبوس داخلی است.
سلطانی سروستانی با تاکید بر اینکه نرخ جدید سبوس قیمت تمام شده شیرخام را تا ۳ درصد افزایش می‌دهد، اظهار کرد: اگر بخواهیم قیمت شیر بدون تغییر بماند باید شرایطی فراهم شود که ۲۰۰ هزار تن سبوس با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود.
به گفته وی؛ افزایش قانونی نهاده پر مصرفی مانند سبوس بدون شک بر قیمت سایر نهاده نیز  تاثیر گذشته و موجب افزایش قیمت آن‌ها می‌شود که در نهایت هزینه تمام شده تولید را بیش از گذشته برای دامداران افزایش می ‌دهد.
سلطانی سروستانی با اشاره به تعطیلی ۴۰ درصد از واحد دامداری نیمه صنعتی و کوچک در کشور، گفت: تصمیمات غیر کارشناسی بهای سنگی برای تولید دارد و تعطیلی واحدها و خالی ماندن ظرفیت‌های تولید از جمله آن‌ها است.
وی فدا کردن دامداران برای حمایت از کارخانه‌ها آرد را تصمیم غیر فنی و عجیب دولت توصیف کرد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با یادآوری اینکه در ابتدای انقلاب ۸۰ درصد به واردات شیر و محصولات لبنی وابسته بودیم، افزود: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و همت دامداران اکنون علاوه بر تامین نیاز داخل امکان صادرات شیر و محصولا لبنی تا یک میلیون تن نیز فراهم شده است.
سلطانی سروستانی اظهار کرد: در حال حاضر قوانین بالادستی خوبی برای حمایت از این صنعت مهم داریم، اما بیشتر آن‌ها اجرا نمی‌شود و تصمیمات غیر کارشناسی نیز بر مشکلات دامداران دامن زده است.