افزایش ۳۲۰تنی ظرفیت تولید گوشت مرغ در شهرستان خاش

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش گفت: برای افزایش ضریب خوداتکایی شهرستان به گوشت مرغ ۸ واحد جدید ۲۰هزارقطعه ای پرورش مرغ گوشتی در بخش های مرکزی و نوک آبادشهرستان در حال احداث می باشد که با راه اندازی و به تولید رسیدن این واحدها۳۲۰تن به ظرفیت تولید گوشت مرغ شهرستان افزوده خواهد شد.

شیرزاد کمالی در گفت وگو با ایسنا افزود: در حال حاضر ۴۰واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت کامل اسمی خود در شهرستان فعال و با جوجهریزی ۴میلیون قطعه ای در سال ۷هزارو ۲۰۰تن گوشت مرغ تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاش با اشاره به هزینه کرد ۱۲۰میلیارد ریالی بخش خصوصی برای احداث ۸ واحد جدید صنعتی پرورش مرغ گوشتی در شهرستان خاش تاکید کرد: این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.