افزایش ۱۰ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری

به گزارش ایرنا از گمرک ایران، در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ذیل کد تعرفه‌های فصول ۶ تا ۱۴ به خارج از کشور صادر شده است.

صادرات محصولات کشاورزی در این مدت به لحاظ وزنی ۷.۷ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۱۰.۱۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش در این مدت ۷ میلیون و ۷۴۹ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۴ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار وارد شده است که به لحاظ وزنی ۶.۱۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۹.۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه عراق، امارات متحده عربی و فدراسیون روسیه عمده‌ترین خریداران محصولات کشاورزی صادراتی ایران هستند، می‌افزاید: در این مدت ۳۱۴ میلیون دلار محصولات کشاورزی به عراق، ۱۹۱ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۱۵۰ میلیون دلار به فدراسیون روسیه صادر شده است.

بیش از ۶۱ درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران در این مدت به سه کشور فوق صادر شده است.

این گزارش در خصوص میزان واردات انواع برنج و گندم در ۵ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۵۳۶ هزار تن انواع برنج به ارزش ۶۳۲ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۴۲.۵۸ درصد و از حیث ارزش ۵۵.۹ درصد کاهش داشته است. در این مدت همچنین یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن گندم به ارزش ۵۳۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۵۱.۸۶ درصد و از حیث ارزش ۵۰.۸۴ درصد با کاهش روبرو بود.

این گزارش در خصوص کشورهای عمده طرف معامله در واردات محصولات کشاورزی می‌افزاید: در ۵ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار محصولات کشاورزی از امارات متحده عربی، ۵۴۹ میلیون دلار از فدراسیون روسیه و ۵۰۲ میلیون دلار از هند وارد کشور شده است.

حدود ۶۰ درصد از واردات محصولات کشاورزی در ۵ ماهه سال جاری از مقصد سه کشور فوق الذکر بود.