افزایش تقاضای خارجی برای مرغ تولیدی گلستان

مختار مهاجر اظهار کرد: از ابتدای امسال مقدار 5 هزار و 500 تن گوشت مرغ تولیدی مازاد بر نیاز استان گلستان به دو کشور عراق و افغانستان صادرشده است.

وی همچنین از در دستور کار قرار گرفتن صادرات گوشت مرغ تولیدی در گلستان به کشورهای سوریه و قزاقستان خبر داد.

به گفته وی استان گلستان ظرفیت صادرات 80 درصد از گوشت مرغ تولیدی خود را به خارج از کشور دارد که سال قبل فقط از 25 درصد این ظرفیت استفاده کرده است.

وی افزود: سال قبل در استان گلستان 171 هزار تن گوشت مرغ تولید شد که نسبت به سال 91 و 92 به ترتیب 9 و 4 درصد رشد داشته است.

مهاجر گفت: اکنون در گلستان 870 واحد مرغداری فعال با ظرفیت 23 میلیون قطعه در هر دوره سه ماه و 8.5 – 8 میلیون جوجه ریزی در ماه وجود دارد.