اعتبار ویژه دولت برای حمایت از صنعت مرغداری کشور

سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران گفت: برای حمایت از صنعت مرغداری، 1440 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خرید 20 هزار تن مرغ آن را میان خانواده‌های مشمول دریافت یارانه غذایی در مراحل سوم و چهارم تا پایان امسال توزیع کند.

محمدباقر نوبخت افزود: همچنین برای آمادگی استان‌های کشور در برابر حوادث غیرمترقبه و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان، 465 میلیارد ریال اختصاص یافت.

در این نشست خبری همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درزمینهٔ ایجاد رفاه خبر داد و گفت: دولت دو مرحله دیگر از یارانه غذایی به قشرهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را تا پایان سال ارائه می‌کند که تأمین پروتئین سفید نیز جزو آن خواهد بود.