استفاده از ظرفیت مرغداری های استان تهران جهت افزایش تولید مرغ

سرپرست اداره کل اقتصادی استانداری تهران بر لزوم استفاده از ظرفیت مرغداری های استان تهران جهت افزایش تولید مرغ تاکید کرد.

فریدون عطایی در جلسه تنظیم بازار استان تهران گفت: استفاده از ظرفیت مرغداری های استان برای تامین مرغ مورد نیاز استان ضروری است.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد مرغ ورودی به استان جهت تامین قطعه بندی ها است که می‌توان از این ظرفیت در جهت جوجه‌ریزی استفاده کرد که در ۴۵ روز به تولید اولیه برسند.

سرپرست اداره کل اقتصادی استانداری تهران عنوان کرد: تنها ۵ درصد نیاز استان تهران در خود استان تامین می‌شود و باید برنامه بابت افزایش تولید در استان تهران داشته باشیم.