اختلاف ۲وزارتخانه بر سر مرغ؛ گوشت مرغ صادر شود یا وارد؟

درحالی که وزارت صنعت به‌دنبال واردات ۴۵هزار تن مرغ برای تأمین کسری ذخایر راهبردی است وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال برداشته‌شدن عوارض صادراتی مرغ برای صادرات این محصول است.
دوشنبه هفته گذشته کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده بود 70 هزار تن مرغ برای تأمین ذخایر راهبردی کشور تأمین شود زیرا حداکثر توان ذخیره‌سازی مرغ تا پایان سال از محل تولید داخل 25 هزار تن است و مقرر شده مابقی از محل واردات تأمین شود، بعد از این ماجرا وزیر جهاد کشاورزی نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو شدن عوارض صادراتی گوشت مرغ و ابلاغ مراتب به گمرک شد.
در شرایطی وزارت صنعت و کارگروه تنظیم بازار اعلام می‌کند که تولید به‌اندازه کافی نیست و برای ذخایر راهبردی باید واردات انجام داد که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که عوارض صادرات مرغ باید برداشته شود تا بتوان تولید مازاد را صادر کرد و اختلاف عمیقی با یکدیگر دارند.

گسترش و توسعه ی صنایع بهپرور
مرغداران و وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید مرغ را مازاد و حتی قیمت فروش را پایین‌تر از هزینه‌های تولید می‌دانند اما کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد که 45 هزار تن مرغ برای تأمین ذخایر راهبردی به کشور با ارز 4200تومانی وارد شود.
بنابراین گزارش متن نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاوری به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که خواستار ملغی شدن عوارض صادراتی گوشت مرغ شده به‌شرح زیر است:

جناب آقای رحمانی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت
سلام علیکم
نظر به اینکه عوارض صادراتی گوشت مرغ بدون تصمیم کارگروه بند یک دستورالعمل مدیریت صادرات کشور (موضوع ابلاغیه شماره 10737. 98م مورخ 1398.4.9 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور) و بدون رعایت مقررات موضوعه به گمرک ابلاغ گردیده (نامه شماره 148426. 60 مورخ 1398.5.28) و به نامه‌های این وزارت به‌شماره 504.2662. 98 مورخ 1398.4.31 و شماره 98.501.298 مورخ 1398.5.8 و همچنین پیگیری‌های انجام‌شده طی نامه‌های شماره 020.10688 مورخ 1398.6.4 و شماره 11166/020 مورخ 1398.6.10 توجهی نشده لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ملغی نمودن عوارض صادراتی گوشت مرغ و ابلاغ مراتب به گمرک اقدام لازم به‌عمل آید.