اجرا نکردن واکسیناسیون اصولی،علت تلفات طیور در مرغداری های قاین

در برخی از واحدهای مرغ گوشتی شهرستان قاین به علت رعایت نکردن برنامه واکسیناسیون علیه بیماری برونشیت و نیوکاسل تلفات بیش از 50 درصد رخ افتاد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قاین گفت: اصول واکسیناسیون واجرا نکردن واکسیناسیون اصولی، دلیل تلفات در مرغداری های قاین برنامه های واکسیناسیون اعلامی از سوی دامپزشکی کشور بر مبنای پایش علمی و آزمایشگاهی و مشاهدات کارشناسان طیور در هر منطقه است و دامپزشکی استان هم بر اساس شرایط منطقه ای که بصورت مرتب و برنامه ریزی شده پایش می شود ، برنامه واکسیناسیون مخصوص طیور گوشتی تهیه و پیشنهاد کرده که متاسفانه در برخی مواقع مرغداران به استناد اینکه مدتهاست درگیر بیماری خاصی نشده اند و یا به علل مالی از اجرای دقیق آن خودداری می کنند.
محمودی افزود: در تلفاتی که اخیرا در برخی مزارع پرورش مرغ گوشتی شهرستان قاینا رخ داد، اجرا نکردن دقیق برنامه واکسیناسیون بصورت واضح و غیرقابل انکاری مشهود است.
وی گفت: در واحدهایی که اصول واکسیناسیون بطور نسبی رعایت شده بود تلفات این بیماری ویروسی تنفسی که در تشخیص های اولیه برونشیت و در برخی موارد برونشیت به همراه نیوکاسل تشخیص داده شد، با تلفات حداقلی و در حد 2 تا 2.5 درصد و در مرغداری هایی با واکسیناسیون ناقص، تا 55 درصد بروز کرد.
محمودی افزود: دستورالعمل اعلامی و اجرای برنامه واکسیناسیون ابلاغی از سوی اداره کل دامپزشکی استان لازم الاجرا است و در مواردی که به تشخیص کلینیسین دامپزشکی برنامه دیگری برای مرغداری توصیه شده و یا مرغدار از اجرای برنامه خودداری می کند، باید مراتب را کتبا به شبکه دامپزشکی اطلاع دهد.
وی گفت: در مواردی که اهمال مسئول فنی مایه کوبی و یا تخلف مرغدار در اجرای برنامه مورد نظر کلینیسین محرز شود و موجب شیوع آلودگی و ضرر اقتصادی سایر پرورش دهندگان شود قابل پیگیری حقوقی و قضایی است.