آغاز کار خرید و انجماد مرغ گوشتی در کرمانشاه

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه: کار خرید و انجماد مرغ گوشتی در استان کرمانشاه از امروز آغاز شد.
آغاز کار خرید و انجماد مرغ گوشتی در کرمانشاه سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه گفت: این اقدام بر اساس مجوز شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در راستای تعادل بخشی به بازار تولید و مصرف انجام می‌شود.
علی قربانی با اشاره به اینکه ۵۱۰ واحد مرغداری گوشتی در سطح استان کرمانشاه فعالیت دارند خاطر نشان کرد: کار خرید از این واحد‌ها بر عهده اتحاد‌یه های مرغداران گوشتی است.
وی در ادامه افزود: برای این اقدام، هماهنگی لازم بین کشتارگاه‌های صنعتی مرغ گوشتی در استان انجام شده است.
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود با این اقدام بیش از ۳۰۰ تن مرغ گوشتی خریداری، منجمد و ذخیره شود.