آغاز خرید حمایتی مرغ

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، خرید نقدی حمایتی مرغ را به مدیران استانی ابلاغ کرد.
عباسی معروفان در ابلاغیه‌ای به مدیران استانی سراسر کشور اعلام کرد با توجه به گزارش‌های دریافتی و رصد بازار مبنی برکاهش قیمت مرغ و لزوم به کارگیری تمامی ظرفیت‌های استانی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد تعادل در بازار، خرید مرغ بدون هیچ محدودیتی و به صورت نقدی و با هماهنگی مراجع ذیربط انجام پذیرد.
او در نامه ابلاغیه خود خاطر نشان کرده است: رعایت دقیق کیفیت مرغ تولیدی که قابل عرضه در بازار‌های جهانی باشد ملاک مرغ خریداری شده از مرغداران است که باید به بهترین شکل رعایت شود.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین مدیران استان‌ها را به ارائه گزارش روزانه از میزان خرید مرغ از تولیدکنندگان ملزم کرده است.