آغاز ثبت نام برای صادرات جوجه یکروزه

انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به واحدهای تولیدی جوجه خود اعلام کرد در صورت تمایل به صادرات جوجه یکروزه و با داشتن  کارت بازرگانی معتبر می توانند اقدام به اخذ مجوز و صادرات جوجه نمایند.