نوشته‌ها

وزارت جهاد کشاورزی حذف تعرفه صادرات تخم مرغ را بررسی می‌کند

/
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن ح…