80 هزار تن ذخیره استراتژیک مرغ/ قیمت گوشت و مرغ در ماه رمضان افزایش نمی‌یابد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه ذخیره‌سازی کافی مرغ و گوشت انجام شده است، گفت:‌حداقل تا پایان ماه رمضان هیچ افزایشی در قیمت گوشت و مرغ نخواهیم داشت.

حسن عباسی، در پاسخ به اینکه برنامه‌ریزی شما برای تأمین گوشت قرمز و مرغ برای ماه مبارک رمضان چگونه است و آیا قیمت‌ها نوسان خواهد داشت،‌ گفت: خرید تضمینی مرغ از تولیدکنندگان کماکان ادامه دارد و تا کنون 81 هزار تن مرغ مازاد از تولیدکنندگان خریداری شده و برای تأمین در ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: «حد اقل تا پایان رمضان هیچ افزایشی در قیمت گوشت قرمز و مرغ نخواهیم داشت.»

وی اشاره کرد: تا اسفند ماه 40 هزار تن معادل 80 هزار تن مرغ به قیمت 12900 تومان از مرغداران خریداری شده است.

عباسی معروفان تأکید کرد: در حالی که قیمت مرغ در بازار کیلویی 10 هزار تومان است، اما شرکت پشتیبانی امور دام قیمت تضمینی 12 هزار و 900 تومان از آنها خریداری و ذخیره‌سازی کرده است.