6 توصیه برای پیشگیری از التهاب یاخته‌ای یا سلولیت در مرغ گوشتی

سلولیت یا التهاب یاخته‌ای که یکی از عوامل حائز اهمیت در مرغ‌های گوشتی است، در صورت بروز می‌تواند خسارت‌هایی را برای مرغدار به همراه داشته باشد. در زیر چند توصیه به‌منظور پیشگیری از بروز این عارضه آمده است.

1.بهبود پوشش پر

بروز عارضۀ سلولیت در مرغ‌های گوشتی با پوشش پر کم بیشتر دیده می‌شود.تحقیقات نشان داده که پر درآوردن در طول 28 روز مهم‌ترین عامل بروز سلولیت در مرغ گوشتی است. بنابراین یکی از سیاست‌های حائز اهمیت در این خصوص، ممانعت از گرم شدن بیش‌ازحد محیط به‌ویژه در سنین 2 و 4 هفته است.

2.نظارت بر تراکم طیور

هر چه تعداد طیور موجود در یک مرغداری بیشتر باشد، احتمال زخم شدن بدن پرنده و بروز سلولیت نیز بیشتر است. این فرمول ساده بسیار حائز اهمیت است ؛ به‌ویژه در فارم‌هایی که تراکم طیور بدون افزودن خطوط آب و تغذیه افزایش می‌یابد چراکه منجر به تکاپو و رقابت بیشتر در میان طیور برای دستیابی به آب و خوراک و درنتیجه بروز زخم بر روی بدن آن‌ها می‌گردد.

3.سلامت محیط‌زیست

فضولات طیور هنگامی‌که اسهالی و مایع باشد منجر به آلوده شدن پای طیور با میزان باکتری بیشتر می‌گردد و احتمال عفونی شدن زخم‌ها نیز بیشتر می‌گردد. بنابراین نظافت و ضدعفونی مرتب مرغداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

4.واکسیناسیون مرتب

اجرای یک واکسیناسیون منظم در جوجه‌کشی، منجر به کاهش بروز عارضه‌ای نظیر سلولیت در کشتارگاه‌ها خواهد شد. نتایج آزمایش دریکی از فارم های جنوب برزیل نشان داد که واکسیناسیون در جوجه‌کشی به‌جای فارم، منجر به کاهش بروز آسیب و زخم بر روی بدن طیور یا همان سلولیت می‌گردد.

5.به‌روزرسانی تدابیر مدیریتی

مسلماً بهبود سطح مدیریتی در مرغداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ارتقاء و به‌روزرسانی تجهیزات و تأسیسات مرغداری من‌جمله تهویه و سیستم تغذیه و آبخوری طیور از نکات ضروری است.

6.سلامت روده‌ای

e. coli که از عوامل مهم در بروز سلولیت است از عوامل بیماری‌زایی است که در رودۀ طیور زندگی می‌کند و از طریق مدفوع به بیرون راه می‌یابد. با کمک پروبیوتیک این عامل بیماری‌زا نیز تعدیل می‌گردد و شیوع e.coli در محیط‌زیست نیز کاهش می‌یابد.