۳ سازمان وزارت صمت در نیمه نخست ۱۶ هزار میلیارد تومان سود ساختند

درآمد عملیاتی ۳ شرکت و سازمان وابسته به وزارت صمت در نیمه نخست امسال به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با 31هزار میلیارد تومان درآمد در رتبه اول و دارای بالاترین درآمد عملیاتی در سال گذشته بود.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با 42 میلیارد و 800 میلیون تومان در رتبه دوم و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 42 میلیارد و 300 میلیون تومان در رتبه سوم قراردارد.

براساس این گزارش، سود خالص این 3  شرکت  و سازمان های وابسته به وزارت صمت، در نیمه نخست سالجاری ، به رقم  16هزار میلیارد تومان رسیده است.

به تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف سازی اقتصادی، صورت های مالی ۲۰۷ شرکت رامنتشر کرد.

بر این اساس، صورت‌های مالی ۵۰ شرکت دولتی، ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه بانک‌ها، ۲۹ شرکت زیر مجموعه موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و ۸ فدراسیون ورزشی جمعا به تعداد ۲۰۷ شرکت  به مرحله انتشار عمومی رسیده اند.

تاکنون مجموع صورت‌های مالی انتشار یافته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی  به ۶۰۳ شرکت دولتی و سایر شرکت‌های مشمول رسیده است.

هدف از انتشار صورتهای مالی شرکت ها، بهبود عملکرد و مدیریت در شرکت‌های  دولتی و عمومی، عنوان شده است.

photo_2023-01-15_17-57-32