۱۰ نوع واکسن دامی توسط شرکت های داروسازی کشور تولید شد

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به شرایط تحریم شرکت های داروسازی در تولید و عرضه داروهای دامی موفق بوده اند و امسال ۱۰ نوع واکسن جدید تولید کردند.
قاسم رضاییان زاده اظهار داشت: با توجه به تلاش های سازمان دامپزشکی کشور بیماری خاصی در منطقه وجود ندارد. البته بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان سال های گذشته در کشور و استان مرکزی مشاهده شد که در حال حاضر با تدابیر و اقدامات لازم تحت کنترل است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در مورد سایر بیماری های بین دام و انسان با سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه سازمان دامپزشکی کشور مشکلی در کشور مشاهده نشده است. کشور از نظر دامی و واکسن در وضعیت خوبی قراردارد.
رضاییان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب سازمان دامپزشکی کشور در کنار وظایف اصلی خود در بهداشت و سلامت دامی در موضوع رونق تولید با شرکت های دارویی برای تولید واکسن های دام و طیور همکاری های لازم را به عمل آورده و توانسته ایم در تولید واکسن های دامی به خودکفایی برسیم و امیدواریم در واکسن های طیور نیز از طریق صدور موافقت نامه اصولی برای شرکت های تولید کننده این واکسن شاهد خودکفایی باشیم.
وی گفت: ۹۷ درصد از واکسن های دامی و حدود ۳۵ درصد از واکسن های طیور در کشور تولید و سایر اقلام بر حسب نیاز نیز از خارج از کشور وارد می شود.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و حضور شرکت های دانش بنیان و فعالیت های آن ها که نسبت به اخذ موافقت اصولی اقدام کردند، امیدواریم شاهد پرکردن ظرفیت پنج درصدی در بحث واردات واکسن دام و همچنین ظرفیت ۶۵ درصدی واکسن طیور در طی یک تا سه سال آینده در کشور باشیم.

رضاییان بیان کرد: در هر قلم کالایی که می تواند در کشور تولید شود نیاز به خروج ارز از کشور نداریم. بطور مثال واکسن P.P.R تا سال های قبل وارد می شد اما امروز شرکت های تولید کننده داخلی از آمادگی لازم تولید این واکسن و صادرات به کشورهای منطقه برخوردار هستند.
وی گفت: با توجه به تحریم ها تهدید ها به فرصت تبدیل شده است و با ایجاد ظرفیت های تولید در کشور توانسته ایم نیاز کشور را برطرف کنیم.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: در حال حاضر در کشور نزدیک به ۱۰۸ کارخانه تولید داروی دام وجود دارد که از طریق شرکت پخش مرکزی و استانی نسبت به توزیع اقلام دارویی در سطح استان ها اقدام می کنند.
رضاییان گفت: نزدیک هفت هزار و ۲۰۰ مرکز بخش خصوصی فعال وجود دارد که در زمینه تولید و عرضه داروی دامی فعالیت می کنند.
وی افزود: به تولید واکسن تب برفکی و چند واکسن دیگر مانند آنفلوآنزا در داخل کشور پرداخته شده و شرکت های داروسازی در شرایط تحریم نسبت به تولید و عرضه این دارو ها در بازار مصرف موفق بودند.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: نزدیک به ۴۰ شرکت دانش بنیان در کشور در زمینه فرآورده های بیولوژیک فعالیت دارند.