کشتارگاه‌های طیور زیر ذره بین بازرسان

بازرسان تعزیرات به صورت سرزده از بزرگترین کشتارگاه طیور استان یزد بازدید و فرآیند ورود مرغ به کشتارگاه تا توزیع را بررسی کردند.

در این بازدید بازرسان فرآیند ورود مرغ به کشتارگاه تا توزیع در استان یزد را بررسی کردند.

همچنین بازرسان بر حفظ سلامت مرغ و محیط کشتارگاه نیز نظارت کردند.

این بازدید از جمله بازدید‌های سرزده بازرسان تعزیرات حکومتی است که بر نحوه خدمات دهی واحد‌های تولیدی بزرگ، کشتارگاه‌ها و بنکداران نظارت می‌کنند.