کاهش صادرات تخم‌مرغ

شواهد حاکی از آن است که در یک ماه گذشته به علت عدم رقابت‌پذیری در قیمت صادرات تخم‌مرغ کاهش‌یافته است. در همین خصوص ناصر نبی‌پور‌شیری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: صادرات تخم‌مرغ در یک ماه اخیر به‌شدت کاهش‌یافته و به‌سختی روزانه 150 تا 200 تن تخم‌مرغ صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه عراق عمده‌ترین خریدار تخم‌مرغ صادراتی ایران است، افزود: تخم‌مرغ صادراتی ایران ازنظر قیمت تمام‌شده قدرت رقابت با تخم‌مرغ صادراتی ترکیه و اوکراین را ندارد. رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ باقیمت هر کیلو 3500 تومان برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: برای صادرات تخم‌مرغ به قیمت هر کیلو 3500 تومان باید صادرکنندگان تخم‌مرغ را به قیمت هر کیلو حدود 2800 تومان خریداری کنند درحالی‌که این قیمت برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.

نبی پور با بیان اینکه امسال در برخی از ماه‌های سال حتی روزانه تا 500 تن هم تخم‌مرغ صادر شد، تصریح کرد: صادرکنندگان برای حفظ مشتریان خود با ضرر اقدام به صادرات تخم‌مرغ می‌کنند. وی افزود: با توجه به ضوابط بهداشتی سخت‌گیرانه روسیه و همچنین هزینه حمل‌ونقل به این روسیه اصلاً امکان صادرات تخم‌مرغ به این کشور وجود ندارد.