چگونه مرغ تک نرخی می شود؟

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی تک نرخی شدن مرغ در بازار را منوط به تک نرخی شدن نهاده های دام و طیور و تامین کامل نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری در یک دوره تولید دانست.
حبیب اسدالله نژاد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه در حال انجام است و کمتر از ۶۰ درصد خوراک طیور مورد نیاز واحدهای مرغداری از طریق سامانه بازارگاه تامین می شود، اظهار کرد: حدود۴۰ درصد مابقی بایستی توسط مرغداران از بازار آزاد تهیه شود.

قیمت کنجاله سویا به بیش از ۱۶ هزارتومان رسیده

وی ادامه داد: نهاده هایی که به واحدهای مرغداری تخصیص داده می شوند زودتر از ۲۰ روز به دست مرغداران نمی رسد و آنها مجبور هستند بیش از نیمی از دوره تولید خود را با نهاده های خریداری شده از بازار آزاد بگذرانند؛ بازار آزادی که قیمت کنجاله سویا در آن به حدود ۱۶ هزارتومان و ذرت به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: با وجود اینکه واحدهای مرغداری برای پرورش هرقطعه مرغ در هر دوره به ۴.۵ کیلو خوراک نیاز دارند اما تامین نهاده ها عملا ۱.۵ کیلو کمتر یعنی ۳ کیلو به ازای هر قطعه مرغ است و در موعد مناسب هم صورت نمی گیرد.

وقتی نهاده با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می شود، بازار آزاد چه معنایی دارد؟

وی تصریح کرد: وقتی تمام نهاده های دام و طیور با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده است بازار آزاد چه معنایی دارد؟. اینکه دولت تنها ۶۰ درصد نهاده را تامین می کند و مرغداران را برای تامین مابقی نهاده های مورد نیازشان به بازار آزاد ارجاع می دهد سیاست غلطی است. وقتی نهاده ها با ارز دولتی وارد می شوند باید نیاز یک دوره واحد مرغداری به طور کامل با نهاده های دولتی تامین شود.

اسدالله نژاد با بیان اینکه اگر دولت ۵۰ درصد نهاده ها را با نرخ مصوب تامین کند قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولید کننده ۱۹ هزارتومان و مرغ گرم نیز ۲۸ هزارتومان خواهد شد، گفت: اگر صد در صد نهاده ها توسط دولت تامین شود می توان مرغ را با قیمت ۲۰ هزارو۴۰۰تومان عرضه کرد.

وی در پایان اضافه کرد: دو نرخی بودن نهاده ها در نهایت سبب می شود قیمت مرغ در بازار هم دونرخی شود. اگر می خواهیم مرغ تک نرخی شود و راه های سودجویی در بازار نهاده ها و چند نرخی شدن قیمت مرغ بسته شود؛ باید نرخ نهاده های دام و طیور نیز تک نرخی شود و با تامین کامل نیاز یک دوره تولید مرغداران، بساط بازار سیاهی که اساس آن تخلف، سودجویی و انحراف توزیع نهاده های دولتی است، جمع آوری شود.

به گزارش ایسنا براساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰