چند دلیل ساده ورشکستگی مرغداران

دلیل‌های متعددى براى افت قیمت و ورشکستگى تولیدکنندگان وجود دارد که اگر کمى با تفکر و منصفانه به موضوع نگاه کنیم متوجه عواقب آن در آینده خواهیم شد که به چند مورد آن می‌پردازیم:

١- ذخایر بیش‌ازحد پشتیبانى که در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی شده تا حدى که جاى کافى براى میوه‌های شب عید وجود ندارد و از طرفى قبل از اتمام تاریخ انقضاء باید روانه بازار شوند.

٢- جوجه ریزى بیش‌ازحد در سالن‌های مرغدارى که روزبه‌روز باعث افزایش عرضه می‌گردد و تقاضایى براى آن وجود ندارد.

٣- سالن‌های جدیدالتأسیسی که هرروز وارد چرخه تولید می‌شوند و از طرفى هم سالن‌های قدیمى و سنتى که با بهینه‌سازی و دریافت وام مجبور به جوجه ریزى می‌کنند به امید اینکه شاید بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند که متأسفانه با ضررهاى موجود داراى بدهی‌های بیشترى خواهند شد.

٤- افرادى که در دوره‌های قبلى متضرر شده و به امید جبران آن دوباره متضررتر خواهند شد.

٥- افرادى که داراى سواد کافى نبوده و همیشه همه‌چیز را به قضا و تقدیر سپرده‌اند و مرتب در حال جوجه ریزى هستند.

٦- کسانى که به صحبت‌های مسئولین در مورد صادرات مرغ امیدوار می‌شوند و باوجود ضررهاى قبلى شروع به تولید می‌کنند.

٧- افرادى که براى گمراه کردن طلبکار از بدهی‌های خود دست از تولید بر‌نمی‌دارند.

٨- افرادى که در هر شرایطی به تولید ادامه می‌دهند.

و هزاران دلیل دیگر که تمام این مسائل باعث به وجود آمدن عرضه بیش‌ازحد مرغ در بازار گشته و از طرفى قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کمتر شده، بنابراین این وضعیت باعث می‌شود که دلالان به دلیل عرضه بیش‌ازاندازه هرروز قیمت را پائین آورده و در خیلى از موارد تا کیلوئى ٢٠٠ تومان زیر فى خریدارى کرده تا جایى که امروز ٩٣/١٠/٢8 مرغ عرف را به ٣٥٠٠ یعنى نقدى با چک یک‌ماهه ٣٣٠٠ در بعضى شهرها خریدارى شود.

اما با وضع فعلى احتمالاً بدتر از این هم خواهد شد ، صرفاً به خاطر وعده‌های پوچ و توخالی مسئولین و عدم همکارى تولیدکنندگان روزهاى سختى در انتظارمان است.