چرا گوشت گران شد؟

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: گرانی گوشت قرمز در کشور با وجود انباشت دام سنگین و سبک ناشی از جو منفی روانی در بازار و دخالت دلالان است که مایل نیستند سود کمتری نصیبشان شود.
منصور پوریان گفت: با توجه به شرایط موجود ، هیچ توجیهی برای بالانگه داشتن قیمت گوشت قرمز(گاو و گوساله) وجود ندارد.
وی گفت: خوشبختانه برای شکستن قیمت گوشت قرمز(گاو و گوساله) دولت در روزهای اخیر وارد میدان شده و مبادرت به خرید دام زنده مازاد کرده تا هم مانع متضرر شدن تولیدکنندگان شود و هم گوشت تازه با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی حدود ۸۰۰هزار راس دام سنگین و ۲۰۰هزار راس دام فوق سنگین مازاد روی دست دامداران مانده است و دولت خرید تضمینی به قیمت هرکیلوگرم دام زنده را به قرار ۲۷۰هزار ریال خریداری و با قیمت ۶۰۰هزار ریال(گوشت خالص) توسط تعاون روستایی را شروع کرده است.
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور در ادامه پیش بینی کرد با ادامه روند خرید دام سنگین مازاد ، قیمت گوشت گاو و گوساله در بازار با کاهش رو به رو شود.
هم اکنون هرکیلوگرم گوشت گاو و گوساله تازه در اهواز بین ۸۰۰ تا ۸۵۰هزار ریال و گوشت گوسفند حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ریال عرضه می‌شود.
وفور گوشت منجمد خارجی
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: گوشت قرمز منجمد خارجی به وفور در سردخانه‌ها وجود دارد و نگرانی از کمبود آن وجود ندارد.
پوریان در ادامه با بیان اینکه توزیع گوشت منجمد با هیچ محدودیتی رو به رو نیست افزود: هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد به قیمت ۳۷۰هزار ریال به دست عامل (فروشنده عمده) می‌رسد و ۴۰۰هزار ریال به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
مردم نگران تامین گوشت برای شب عید نباشند
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور به مردم اطمینان داد با تمهیدات لازم در ستاد تنظیم بازار ، نگران تامین گوشت قرمز(تازه و منجمد) در شب عید نباشند.
وی گفت:ذخایر گوشت قرمز(منجمد برزیلی) در کشور در حد بسیار بالایی است ضمن آنکه با توجه به تصمیم دولت برای خرید دام مازاد و عرضه آن با قیمت پایین‌تر از بازار ، مردم می‌توانند بدون دغدغه مواد پروتئینی خود را خریداری کنند.
پوریان در ادامه گفت:به لطف الهی با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و تامین نهاده‌های دامی، کشور ما در بهترین شرایط در تولید و زایش دام رو به رو است ولی برخی به خاطرتامین منافع فردی خود، مانع کاهش قیمت گوشت در کشور می‌شوند.