وضعیت تولیدکنندگان مرغ مطلوب نیست

باید برای صادرات مرغ برنامه‌ریزی کرد تا بتوان از ظرفیت تولیدی بالای کشور در رابطه با تولید مرغ بیشترین بهره‌وری را داشت.

رییس هیئت‌مدیره انجمن مرغ گوشتی کشور، گفت: کشورهای هدف صادرات مرغ ایران خواهان مرغ با وزن کم است، برعکس این در داخل مردم خواهان مرغ با وزن بالا هستند و این دو مسئله تضادهایی را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند که صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: باید برای صادرات مرغ برنامه‌ریزی کرد تا بتوان از ظرفیت تولیدی بالای کشور در رابطه با تولید مرغ بیشترین بهره‌وری را داشت.

وی در خصوص صادرات مرغ، گفت: بازار صادراتی برای کشورهای هدف بازاری رقابتی است، رقیب ایران در صادرات مرغ به روسیه کشورهای برزیل و ترکیه هستند که این کشور‌ها شرایط مناسبی را برای تولیدکننده برای صادرات مرغ به وجود آورده‌اند.

یوسفی افزود: صادرات مرغ به روسیه برای بسیاری از تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد؛ از طرفی در ایران مرغ‌های درشت تولید می‌شود و کشوری مثل روسیه خواهان مرغ با وزن کمتری است.

رییس هیئت‌مدیره انجمن مرغ گوشتی کشور با تأکید بر اینکه وضعیت تولیدکنندگان مساعد نیست اظهار کرد: مازاد عرضه در کشور وجود دارد و ذخیره‌سازی مرغ هم تنها بخشی از این مشکل را برطرف کرده است، بار‌ها تأکید کرده‌ام که وضعیت تولیدکنندگان مرغ در داخل کشور بحرانی است و مستلزم راهکاری اصولی می‌باشد.